Mobirise Web Page Builder

Kurs języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego


Zapraszamy na kursy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Proponujemy podział zajęć na 3 grupy wiekowe, które dotyczą różnego stopnia zaawansowania. Dopasowane do wieku bloki tematyczne sprawiają, że dzieci, młodzież oraz dorośli z zainteresowaniem oraz w sposób efektywny uczą się języka obcego. 

Dzieci – Szkoła Podstawowa

klasy I-III

klasy IV – VI -

2 razy w tygodniu po 60 min

Młodzież 

gimnazjum, liceum, technikum - 2 razy w tygodniu po 90 min


Dorośli 

2 razy w tygodniu po 90 min

W nauczaniu języków obcych nasze Centrum bazuje na metodzie komunikatywnej, której głównym celem jest rozwijanie elementarnych sprawności językowych: 

mówienia, pisania, czytania, słuchania


Lektorzy naszej szkoły zwracają szczególną uwagę na kształcenie i rozwijanie umiejętności językowych oraz zastosowania znajomości języka w życiu codziennym i zawodowym.  

Praca w parach, grupach, odgrywanie scenek z życia codziennego, udział w dyskusjach, to tylko nieliczne z metod, które „zmuszą” uczestników do używania języka obcego w praktyce. Nieodłącznym elementem pracy jest korzystanie z pomocy audiowizualnych. Ponadto, korzystamy z podręczników oraz różnego rodzaju środków dydaktycznych renomowanych wydawnictw.


Proponujemy zajęcia:

indywidualne

w grupach ( 3-6 osób)

w grupach (7-14 osób)


Zajęcia prowadzone w małych grupach dają możliwość naszym lektorom indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Tematyka zajęć oraz tempo pracy dostosowane jest do potrzeb i możliwości uczestników danego kursu.Zajęcia prowadzi:

mgr Anna Gawełczyk Kretek, nauczyciel dyplomowany, uczący od 2002 roku.
CE Progress
ORGANIZATOR TURYSTYCZNY

Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego.

NR 941